יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
פורטל הדרכת התקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
דוגמה לפירוט מפגשים
קרא עוד...
התאמת התכנית לבית הספר
כיצד נמצא את המבוגרים
אישור מההורים וטופס השתתפות למבוגר
לתלמיד ולמבוגר
הדפסות תלת-מימד בחינוך
אתרי מדריכים
הדרכה תשע"ה - 2015 למדריכים ורכזים
הכיתה של המחר
Examples of tasks - solution Museum
פורטל בית ספרי
משימות תשעד
מחשב לכל מורה
לוח אינטרקטיבי
מדריכים ליישומי מחשב
סביבות למידה מתוקשבות
הקשר הרב דורי  
"פסיפס יהודי"  
מפת"ח העיר  
חנ"מ
מיומנויות המאה ה-21
רשתות חברתיות
תקשוב בתחומי הדעת
גלישה בטוחה
כישורי הדרכה
מנבסנט
למידה בשעת חרום
בית ספר עידית- דוגמא
קהילת רכזי תקשוב
צוות הדרכת תקשוב
הענן החינוכי