פורטל הדרכת התקשוב

פורטל מערכת החינוך בירושלים

גלישה בטוחה

אוריינות מחשב ומידע

מסמך אוריינות מחשב ומידע לחטיבות הביניים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA