יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
 
התאמת התכנית לבית הספר

תנאים מקדימים להפעלת התוכנית: · מיקום התוכנית כחלק מתוכנית העבודה הבית ספרית. · הקצאת שעה וחצי עד שעתיים שבועיות להפעלת התכונית בחדר המחשבים. · חדר מחשבים המכיל לפחות 15 עמדות מחוברות לאינטרנט. · איתור מורה מובילה לתוכנית. · פרסום התוכנית בקרב המורים, תלמידים, הורים ובני הגיל השלישי. בחירת המשתתפים בתכנית הקשר הרב דורי: בחירת התלמידים: · בעל מוטיבציה · בעל ידע במחשבים · בעלי יכולת הסבר וכושר דיבור. · אם תלמידים יצטרכו לצאת משיעורים כדי להשתתף בתכנית, אזי יש לדאוג לקבל את הסכמת ההורים להשתתפות ילדיהם, בתכנית. בחירת המבוגרים: · איזו אוכלוסיית יעד: סבים וסבתות, מועדון קשישים, מתנ"ס, מורים ותיקים של בית הספר. · באיזו רמה נמצאת אוכלוסייה זו: שפת דיבור, מצב בריאותי, ידיעת קרוא וכתוב. מוכנות והכשרת המשתתפים בתוכנית: תלמידים: · תיאום ציפיות ע"י שיחה ומילוי שאלון. · מפגשי הכנה: לכישורי הנחיה "מתלמידים למנחים", מיתוסים לגבי הדור הותיק. · חשיבה על התכנים שיהיו בתוכנית, בהתאם לידיעותיהם של התלמידים. מבוגרים: · תיאום ציפיות ע"י שיחה ומילוי שאלון. · מיפוי ידע לגבי מיומנויות מחשב. · מפגש הכנה ללמידה עם ילדים. צוות בית הספר: · תיאום ויידוע הצוות הבית ספרי על פרטי הפעלת התוכנית (מועדים ושעות) ושמות תלמידים משתתפים. הורים: · פרסום התכנית ויידוע ההורים על הפעלת התוכנית (מועדים ושעות). · החתמת ההורים על טופס הסכמה להשתתפות ילדיהם בפעילות. בניית תכנית עבודה בשיתוף עם רכזת התקשוב המחוזית. · הגדרת חזון, מטרות ויעדים. · הגדרת מספר מפגשים, מיקום ושעות. · ארגון לוגיסטי מול המשתתפים המבוגרים: איש קשר להודעות ועדכונים, תיאום מועדים, שעות ודרכי הגעה. · בניית תכנית מפורטת לכל מפגש ומפגש. · הכנת קלסר מערכי שיעור לכל מפגש ומפגש. · ריכוז ותיעוד תוצרי הלמידה המשותפת.

 
 
הדפסות תלת-מימד בחינוך
אתרי מדריכים
הדרכה תשע"ה - 2015 למדריכים ורכזים
הכיתה של המחר
Examples of tasks - solution Museum
פורטל בית ספרי
משימות תשעד
מחשב לכל מורה
לוח אינטרקטיבי
מדריכים ליישומי מחשב
סביבות למידה מתוקשבות
הקשר הרב דורי  
"פסיפס יהודי"  
מפת"ח העיר  
חנ"מ
מיומנויות המאה ה-21
רשתות חברתיות
תקשוב בתחומי הדעת
גלישה בטוחה
כישורי הדרכה
מנבסנט
למידה בשעת חרום
בית ספר עידית- דוגמא
קהילת רכזי תקשוב
צוות הדרכת תקשוב
הענן החינוכי