יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
פורטל הדרכת התקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
מסמך אוריינות מחשב ומידע לחטיבות הביניים

אוריינות מחשב ומידע CIL- Computer and Information Literacy אוריינות מחשב ומידע היא היכולת של הפרט להשתמש במחשב לחקר, ליצירה ולתקשורת אפקטיביים בבית הספר, בבית ובקהילה. בבית הספר היסודי מושם דגש על הכרת הכלים השונים והשימוש האפקטיבי בהם. התכנית מפרטת את המיומנויות הנדרשות בכל שכבת גיל- ראה מסמך אוריינות מחשב ומידע לבתי ספר יסודיים. בחטיבת הביניים נבנתה התכנית בהמשך לתכני התכנית של בית הספר היסודי ועל כן היא מתבססת על שליטה במיומנויות סף, שהן מיומנויות המחשב והמידע הנדרשות בבית הספר היסודי.בתכנית זו מושם דגש על פיתוח כישורי הכוונה עצמית ללמידה בסביבה מתוקשבת, תוך שימוש אפקטיבי באמצעי תקשוב רלוונטיים, וכן על פיתוח יכולת הפעלת שיקולי דעת לבחירת מידע ולשימוש מושכל בכלים מתוקשבים- ראה מסמך אוריינות מחשב ומידע לחטיבות הביניים. מנהל מדע וטכנולוגיה - משרד החינוך אתר אוריינות מחשב ומידע