יום ג', ג’ בכסלו תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
 
על מדריך התקשוב למלא יחד עם מנהל בית הספר ורכז המחשבים את מדיי התפוקות "תיק תקשוב"